فهرست پرسش های تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی

کالای ما جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی … به فرودگاه مهرآباد رسیده است برای حمل و انتقال آن به گمرک نمایشگاهها چکار کنیم؟

به دو طریق می توان اقدام نمود: یا با مراجعه به گمرک مربوط و تودیع تضمین نسبت به انتقال کالا به گمرک نمایشگاههای اقدام نمود و یا آنکه در مراحل اول به گمرک نمایشگاهها مراجعه و ضمانتنامه را به گمرک نمایشگاه تودیع و با اخذ نامه از گمرک نمایشگاهها بعنوان گمرک مهرآباد به طریق ترانزیت داخلی نسبت به بارگیری و حمل کالا به مقصد این گمرک اقدام نمود.

تودیع ضمانتنامه به چه صورت می باشد ؟ آیا چک هم مورد قبول است ؟

ضمانتنامه را بایستی بصورت سپرده نقدی به حساب گمرک نمایشگاهها و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (طبق فرم گمرک) به نفع گمرک نمایشگاهها ارائه نسبت به صدور معرفینامه به گمرک مهرآباد اقدام گردد.

میزان واخذ ضمانتنامه به چه طریق تعیین میشود ؟

با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده صاحب کالا و بالأخص فاکتور مربوط، براساس 50% ارزش کالا بعلاوه حقوق وعوارض کامل گمرکی براساس تعرفه کالا مشخص میگردد. البته این میزان با توجه به نوع کالا و حساسیت آن با تشخیص رئیس گمرک محل تا سه برابر ارزش و حقوق وعوارض ممکن است افزایش یابد

آیا تعهد سفارتخانه ها به جای ضمانتنامه بانکی مورد قبول است ؟

بلی ،‌به شرط آنکه تعهد نامه سفارت از طریق اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه و دفتر امور صادرات گمرک ایران به گمرک نمایشگاهها ابلاغ گردد و در آن تعهد نامه به صراحت وکیل یا نماینده سفارت اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی و حدود اختیار آن مشخص گردد.

وقتی که کالا به گمرک نمایشگاه رسید آیا می توان بلافاصله آن را به محل غرفه ها انتقال داد یا تشریفات گمرکی دیگری ضرورت دارد؟

پس از وصول کالا به گمرک و صدور قبض انبار ،‌صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به تنظیم و ارائه اظهارنامه واردات موقت اقدام تا پس از ارزیابی محموله و صدورپروانه ورود موقت نسبت به بارگیری وانتقال کالا به محل غرفه ها اقدام گردد.

بعد از برگزاری نمایشگاه آیا کالا را بایستی به گمرک تحویل داد؟

حتمأ بعد از اتمام دوره نمایشگاه صاحب کالا موظف و متعهد است بلافاصله نسبت به بارگیری و تحویل کالا بدون کم و کسری به گمرک نمایشگاهها اقدام نماید. چرا که ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی وی در گرو همین امر مهم است.

مقداری از کالاها نظیر ‌: خودکار، بروشور، کاتالوگ ،‌تی شرت و … با هدف تبلیغاتی بین بازدید کنندگان رایگان توزیع میشود. برای تسویه این کسریها چکار باید کرد؟

در صورتیکه اقلام مذکور مارکدار و تبلیغاتی باشد با توجه به مقدار،‌نوع، وزن ،‌ارزش و … آن اظهارنامه واردات قطعی مصرفی باید تنظیم و به گمرک ارائه نمود تا درصورت پذیرش موضوع نسبت به تسویه کالای مصرفی اقدام گردد

آیا ممکنست این نوع کالاهای مصرفی مشمول پرداخت حقوق وعوارض گمرکی گردد؟

بلی ، چنانچه مقدار و نوع کالا با توجه به عنوان و اهداف نمایشگاه مغایرت و یا کالای مصرفی جنبه تجاری داشته باشد. حقوق وعوارض گمرکی کالا از محل سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی وصول خواهد شد.

اگر کالا بعد از اتمام نمایشگاه به گمرک تحویل نگردد چه خواهد شد؟

پروانه ورود موقت صادره فقط در محدوده گمرک و محوطه نمایشگاه معتبر است و چنانچه کالا بدون اطلاع و هماهنگی قبلی از نمایشگاه خارج و تحویل نگردد مشمول مقررات قاچاق کالا بوده و اقدامات قانونی برعلیه صاحب کالا بعمل خواهد آمد.

چه اسناد و مدارکی جهت تنظیم اظهارنامه واردات موقت لازم است ؟

بارنامه حمل، فاکتور، عدل بندی دقیق، گواهی مبدأ ، قبض انبار گمرک ،‌وکالتنامه رسمی ،‌تعهد نامه سفارت (حسب مورد) ،‌نامه مشارکت از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی دال بر واگذاری غرفه از جمله مدارک مورد نیاز می باشد.

چنانچه شرکتهای خارجی فاقد نمایندگی در ایران باشند برای تعیین نماینده جهت انجام تشریفات گمرکی چکار کنند؟

با فرض سؤال ،‌آن شرکت در کشور متبوع خود می تواند با مراجعه به سفارتخانه و یا نمایندگیهای کنسولی نسبت به تعیین و معرفی نماینده در ایران اقدام نماید. و گواهی سفارتخانه در این خصوص کفایت می کند.

بعد از اتمام دوره برگزاری نمایشگاه و تحویل کالا به انبار گمرک مراحل قانونی بعدی به چه صورت خواهد بود؟

بعد از تحویل کالا به گمرک و اخذ قبض انبار صاحب کالا می تواند با تنظیم اظهارنامه مرجوعی نسبت به اعاده کالا به خارج از کشور اقدام نماید. در غیراینصورت بعد از گذشت چهارماه کالا مشمول مقررات متروکه شده و پس از طی مراحل قانونی نسبت به فروش آن اقدام خواهد شد.

جهت ترخیص قطعی کالاهای نمایشگاههای چه مجوزی مورد نیاز هست؟

در صورتیکه کالا با صدور پروانه واردات موقت جهت عرضه در نمایشگاه و غرفه حمل گردیده باشد و همین کالا به انبار گمرک اعاده و صاحب کالا قصد ترخیص قطعی آن را داشته باشد فقط مجوز رئیس مرکز توسعه صادرات برای ترخیص قطعی کافی به مقصود خواهد بود.

آیا تمامی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها توانایی انجام تشریفات گمرکی را دارند؟

خیر، باتوجه به تخصصی بودن کار گمرک و مراحل مختلف تشریفات گمرکی ، توصیه مؤکد آن است که خدمات حق العملکاران گمرکی که دارای پروانه معتبر حق العملکاری از گمرک ایران هستند استفاده شود و از اعزام کارکنان غیرمتخصص یا افراد متفرقه ای که فاقد توانایی و تخصص لازم هستند جدأ پرهیز نمایند چرا که نتیجه ای جز اتلاف وقت ،‌هزینه و تأخیر در انجام تشریفات گمرکی را در پی نخواهد داشت.

به طور بسیار مختصر و مفید مراحل مختلف تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی را بیان نمایید.

پس از وصول کالا به گمرک نمایشگاه و اخذ قبض انبار به شرح ذیل است : 1- اخذ و ارائه نامه مشارکت از سهامی نمایشگاههای بین المللی دال برواگذاری غرفه. 2- تنظیم اظهارنامه واردات موقت و ضمیمه نمودن اسناد از جمله: فاکتور، عدل بندی، بارنامه حمل ،‌وکالتنامه ،‌تعهد سفارت، نامه مشارکت و … به آن. 3- تأمین حقوق وعوارض متعلقه براساس 50% ارش کالا بعلاوه حقوق و عوارض کامل بصورت سپرده نقدی بحساب گمرک نمایشگاهها نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط، و یا تعهد نامه سفارت (حسب مورد). 4- تعیین ارزیاب و انجام عملیات ارزیابی و امضاء اظهارنامه. 5- امضاء پروانه و اظهارنامه توسط رئیس سرویس ارزیابی و اخذ پروانه ورود موقت. 6- مراجعه به دفتر کل انبارها، درب خروج و انبارجهت بارگیری و حمل به غرفه. 7- اتمام دوره نمایشگاه مربوط و تحویل مجدد کالا به انبار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *