استاندارد کالا با چشم اندازی برای پدید آوردن مرجعی مورد اعتماد جهت مشاوره ، ارتقاء و استانداردسازی کسب و کارهای مختلف کشور آماده خدمت رسانی می‌باشد. این شرکت مفتخر همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت تدوین استانداردهای ملی و همچنین همکاری با شرکتهای بازرسی تایید شده و آزمایشگاههای معتبر می‌باشد. گروه استانداردکالا با بهره گیری از متخصصان و مشاوران مجرب با رعایت اصول مشتری مداری در زمینه های اخذ گواهینامه‌های بازرسی (IC , COI) ، و همچنین گرفتن نشان استاندارد ملی آماده خدمتگزاری به شما مشتریان گرامی است.

كالاهای وارداتی به دو دسته كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و كالاهای غیر مشمول تقسیم بندی می‌شوند. جهت ترخیص كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از كلیه گمركات كشور ارائه گواهی بازرسی (Certificate Of Inspection) ضروری می‌باشد. جهت صدور این گواهی باید كالای وارداتی مورد بازرسی قرار گیرد كه به دو روش زیر قابل انجام است:

1- بازرسی در مبدا

بازرسی پیش از حمل جهت ارزیابی انطباق كالا است كه در مبدا (قبل از حمل كالا) توسط یكی از شركتهای بازرسی تایید صلاحیت شده در حوزه و دامنه فعالیت متناسب با بازرسی محموله موردنظر، انجام می شود. شركت بازرسی پس از دریافت اسناد خرید كالا از طرف وارد كننده و با رعایت كلیه الزامات مندرج در استانداردهای ملی و بین المللی قابل قبول نسبت به ارزیابی انطباق كالا و صدور گواهینامه بازرسی (COI) اقدام می نماید.

2- بازرسی در مقصد

در صورتی كه بازرسی كالا در مبدا انجام نشده باشد، نمونه برداری در مقصد انجام شده و نمونه برای یكی از آزمایشگاه‌های آكرودیته (همكار سازمان ملی استاندارد ایران) ارسال می‌گردد و در صورت انطباق كالا با استاندارد های مورد نظر كالا قابل ترخیص می‌باشد.

 

كلیه هماهنگی ها و بررسی اطلاعات فنی جهت بازرسی كالاهای وارداتی در مبدا و مقصد توسط شرکت بازرگانی توسعه تجارت دوان برای شما بازرگانان محترم صورت می‌پذیرد.